MontenegrinEnglish

Separacija šljunka

Proizvodnja, transport i prodaja pranog sijanog šljunka i proizvodnja, transport i prodaja gotovog betona su prvobitne djelatnosti naše kompanije. Za potrebe primarne eksploatacije, kompanija posjeduje akcije preduzeća «Morača» A.D. Podgorica, koje se bavi eksploatacijom šljunka iz korita rijeke Morače. Uz to Cijevna Komerc D.O.O. posjeduje dvije koncesije za eksploataciju šljunka iz korita rijeke Morače (Begalci i Ponari) izdate od strane nadležnog Ministarstva i dvije Nacionalnog Parka „Skadarsko jezero“ – Podgorica.

 SEPARACIJA ŠLJUNKA

Preduzeće u svom vlasništvu ima 2 separacije.

  • Separaciju za proizvodnju pranog sijanog materijala na lokaciji Morača kapacitet 70 m3/h, montiranu 2001 godine.
  • Separacija za proizvodnju pranog sijanog materijala na lokaciji Morača kapacitet 250 m3/h, montiranu 2007 godine.
  • Konusno Drobilično postrojenje 30 m3/h montirano 2006.
  • Brod- sauh bager za eksploataciju i vađenje sitnog pijeska (nule i greze) iz Skadarskog jezera, kapaciteta 1200 m3 vode i pijeska/h.

Preduzeće raspolaže i velikim voznim parkom neophodnim za uspješno obavljanje poslva iz okvira svoje djelatnosti.


 
PRETRAGA
PORTFOLIO
first
  
last
 
 
start
stop

FacebookPosjetite našu Facebook stranicu